Bericht:

Rubriek:

2 maart 2000

inzameling

Sociale controle verbetert scheidingsgedrag niet

Volgens onderzoekers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam houden de makers van milieubeleid te veel vast aan het idee dat milieugedrag van huishoudens te verbeteren is door gebruik te maken van sociale controle in de wijk.

Dat idee is gebaseerd op het beeld van kleine gemeenschappen die in harmonie met elkaar en met de natuur leven. Als wijkbewoners geconfronteerd zouden worden met hun milieugedrag, dan zouden ze gaan deelnemen aan het beheer van die voorzieningen. Daarmee worden ze medeverantwoordelijk en geprikkeld om zich milieuvriendelijker te gedragen. De onderzoekers wijzen echter op het falen van eerdere initiatieven van co÷rdinatie op wijkniveau, zoals het inzamelen van organisch afval voor een wijk in BelgiŰ. Bovendien wordt in die visie veel te weinig rekening gehouden met de individualisering van de huishoudens, waardoor de sociale controle afneemt. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een opdracht van de NWO en de Novem om te kijken of co÷rdinatie van nutsvoorzieningen op wijkniveau door bijvoorbeeld heffingen of quota per wijk, zal leiden tot milieuvriendelijker gedrag.


ę Uitgeverij Noordhoek BV