Bericht:

Rubriek:

10 april 2000

inzameling

Extra inspanningen nodig gescheiden inzameling

Er zijn extra inspanningen nodig om de doelstellingen op het gebied van gescheiden inzameling en hergebruik van afvalstoffen te realiseren. Over dit onderwerp ideeŽn en ervaringen uitwisselen is het doel van een landelijke conferentie op 21 juni in de Reehorst te Ede.

Organisator van de conferentie is infoMil (informatiecentrum Milieuvergunningen), in samenwerking met het Ministerie van VROM, het VNG, het AOO, de NVRD en SVM-PACT. De dag is vooral bedoeld voor bestuurders en managers van milieuafdelingen van gemeenten en provincies. Maar ook beleidsmakers van reinigingsdiensten, voorlichters, vergunningverleners en handhavers zijn van harte welkom. Tijdens de dag zullen zoveel mogelijk aspecten aan de orde komen die een rol spelen bij de scheiding en inzameling van zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Dat betekent aandacht voor het ingezette beleid: de omgang met GIHA, GIBA en het Convenant Verpakkingen II. Daarnaast komen financiŽle aspecten, organisatorische kwesties (monitoring, afstemming beleid en uitvoering) en de uitvoeringspraktijk (inzamelmethodieken, voorlichting en communicatie) aan bod.
Info bij Infomil  (070) 361 03 88


© Uitgeverij Noordhoek BV