Bericht:

Rubriek:

1 maart 2000

wet- en regelgeving

Minister Zalm stelt invoering BTW-compensatiefonds uit

Minister Zalm van FinanciŽn heeft besloten de invoering van het BTW-compensatiefonds met een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2002.

Na overleg met de VNG is hem duidelijk geworden dat de invoering van het fonds dusdanige consequenties heeft voor het begrotingsproces van provincies en gemeenten dat de geplande invoering op 1 januari 2001 op te grote bezwaren stuitte. In een brief aan de gemeenten adviseerde hij echter wel dringend om zoveel mogelijk voort te gaan met de voorbereiding van de invoering van het fonds. Dit is volgens hem nodig, omdat de invoering gevolgen heeft voor de budgetten van 2002. Het is daarbij volgens hem nuttig voor gemeenten te weten wat de hoogte van de in 2001 betaalde compensabele BTW is. Door het jaar 2001 te gebruiken om die informatie te verkrijgen, kan de invoering beter vorm krijgen.
Het BTW-compensatiefonds wordt opgericht in die gevallen waarbij een overheid opereert als ondernemer. De overheid is dan niet BTW-plichtig, de ondernemer waarmee de overheid concurreert is dat wel. Wordt bijvoorbeeld een reinigingstaak uitbesteed aan een private onderneming, dan zal deze BTW in rekening brengen. Wordt dezelfde taak uitbesteed aan een andere overheid of een overheidsgedomineerde bedrijf, dan wordt geen BTW in rekening gebracht. Het compensatiefonds moet daarin een vereffening brengen, zodat een level-playing field ontstaat.


© Uitgeverij Noordhoek BV