Bericht:

Rubriek:

10 april 2000

inzameling

NMa keurt verwijderingssysteem autowrakken goed


De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft ingestemd met de wijze waarop de verwijderingsbijdrage voor auto's wordt geheven en hoe het daarbij behorende verwijderingssysteem is opgezet. Het is een tijdelijke toestemming die op procedurele gronden is genomen.

Eerder heeft de NMa een vergelijkbare regeling bij de Stibat niet goed gekeurd op inhoudelijke gronden. Na 2000 zal het verwijderingssysteem voor auto's opnieuw een ontheffing moeten aanvragen. Een aantal inzamelaars en recyclingbedrijven heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop Auto Recycling Nederland (ARN) contracteert. Het verwijderingssysteem is een gezamenlijk initiatief van de producenten en importeurs van auto's, de garage en schadeherstelbedrijven en de autodemontagebedrijven. Het systeem verwijdert autowrakken op een milieuverantwoorde wijze, waarvoor een verwijderingsbijdrage van 150 gulden wordt gevraagd. Deze verwijderingsbijdrage moet verplicht worden doorberekend aan de consument. Die verplichte doorberekening en het gestandaardiseerde bedrag van 150 gulden is concurrentiebeperkend. Als de prijs zou worden verdisconteerd in de totale verkoopprijs zou het namelijk onderdeel worden van concurrentie. Dit was de reden van de NMa om de verplichte doorberekening van de verwijderingsbijdrage van batterijen, zoals die was voorgesteld door de Stibat, tot twee maal toe te verwerpen. Bij autowrakken ligt dat anders. De NMa heeft namelijk vastgesteld dat een ontheffingsaanvraag niet vereist is, omdat hiervoor een wettelijke vrijstelling geldt tot eind 2000. Daarna moet wel een ontheffing worden aangevraagd voor het systeem.


Uitgeverij Noordhoek BV