Bericht:

Rubriek:

30 maart 2000

Bedrijfsnieuws

Schiphol blijft achter bij doelstellingen

Uit het milieujaarverslag van Schiphol blijkt dat in 1999 veertien procent meer afval is ingezameld en er minder gescheiden werd aan de bron.

Werd in 1998 nog 21 procent gescheiden, in 1999 was dat 16,5 procent. De doelstelling is om in 2003 35 procent van alle afvalstoffen aan de bron te scheiden. Volgens het verslag is de oorzaak een boekhoudkundige. Bedrijven op het Schiphol terrein zijn meer gaan scheiden aan de bron, maar laten die fractie dan direct door een afvalinzamelaar ophalen. Voor 2000 wordt een verdere toename van de hoeveelheid afval verwacht, omdat ook de luchtvaart zal groeien. Men verwacht nu 24 procent van de totale afvalstroom - die geprognosticeerd wordt op 33.700 ton - te kunnen scheiden aan de bron.


Uitgeverij Noordhoek BV