Bericht:

Rubriek:

20 april 2000

handhaving

Te weinig bluswater

Niet alle bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden op- of overgeslagen hebben voldoende bluswatercapaciteit. Om dit probleem op te lossen hebben bedrijven waar dit het geval is, tijdelijke maatregelen moeten nemen.

Dit blijkt uit een onderzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond onder 53 bedrijven en zeven spoorwegemplacementen in Rotterdam. Bij 14 bedrijven en vijf spooremplacementen bleek onvoldoende bluswater beschikbaar om een flinke brand te kunnen bestrijden. De oorzaak ligt vaak in een te kleine aansluiting op de openbare waterleiding of in te kleine leidingen. Waar mogelijk zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Deze bestaan meestal uit het beŽindigen van de opslag van gevaarlijke stoffen of het plaatsen van dompelpompen. De voortgang bij het aanbrengen van definitieve voorzieningen wordt door de DCMR en de brandweer nauwlettend in de gaten gehouden.


© Uitgeverij Noordhoek BV