Bericht:

Rubriek:

22 mei 2000

Bedrijfsnieuws

AVU gunt verwijdering aan AVR voor komende vijf jaar

Het grootste individuele contract van Nederland voor de afvalverwerking uit de Provincie Utrecht gaat naar AVR.

Het huidige contract uit 1978 - eveneens met de AVR - loopt in 2002 af. In een Europese aanbesteding heeft Afval Verwijdering Utrecht (AVU) kunnen kiezen uit acht aanbiedingen. Volgens AVR hebben zij het gewonnen op basis van prijs en bedrijfszekerheid. Het tarief inclusief transport bedraagt 216,75 gulden per ton. Daarmee was AVR niet de goedkoopste, maar scoorde wat betreft de andere aanbestedingscriteria wel het beste. Overigens zijn er in Utrecht bij de Europese aanbesteding relatief lage verwerkingstarieven aangeboden. In tegenstelling tot het vorige contract is de looptijd nu vijf jaar met de mogelijkheid van drie maal een verlenging met één jaar. Evenals de jaren hiervoor zal het afval per schip worden vervoerd vanaf het overslagstation van AVR in Lage Weide naar de verwerkingsinstallatie in Rotterdam-Botlek. Nieuw in het contract is dat het grof huishoudelijk afval eerst wordt gescheiden in herbruikbare stromen. De AVR had in zijn aanbesteding ook nog een mogelijkheid opgenomen voor een scheidings- en vergistingsinstallatie van grijs afval. De AVU heeft hiervoor voorlopig niet gekozen, omdat in dat geval een relatie zou moeten worden aangegaan voor een periode van 20 jaar, en dat viel buiten de Europese aanbestedingsregels. Met het sorteren wordt wel een aanvang gemaakt. Dit gebeurt eerst in Utrecht en daarna nog eens in de nieuwe scheidingsinstallaties bij AVR. Het werkingsgebied van de AVU omvat 35 gemeenten, ongeveer 440 duizend huishoudens en heeft een omvang van 350 duizend ton afval per jaar.


© Uitgeverij Noordhoek BV