Bericht:

Rubriek:

8 mei 2000

verwijdering

Eeuwige nazorg blijkt eindig


De 3800 voormalige stortplaatsen in Nederland zijn niet de chemische tijdbom zoals werd gedacht. Natuurlijke processen zorgen ervoor dat de verspreiding van verontreinigingen vermindert. Dit proces wordt Natural Attenuation (NA) genoemd en zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat de honderden miljoenen die nodig waren voor het saneren van stortplaatsen aanzienlijk zullen worden gereduceerd.

Tijdens een congres dat SBO over dit onderwerp organiseerde, presenteerde de heer Van Vossen de voorlopige resultaten van een onderzoek hiernaar. Hij is projectmanager stortplaatsen bij IWACO en geeft leiding aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn 80 stortplaatsen in acht provincies onderzocht. In alle stortplaatsen trad NA op. In 85 procent van de stortplaatsen is het in principe mogelijk dat microverontreinigingen uit de stort treden. Maar in slechts 20 procent van die stortplaatsen gebeurt dat ook. In bijna alle gevallen waren dit stortplaatsen met een zanderige bodem en met hoge grondwatersnelheden. Voor NA blijkt de aanwezigheid van organisch afval essentieel. Micro-organismen uit gft blijken in de loop van vele jaren in staat de schadelijke stoffen af te breken. Dit werd al verwacht, maar opmerkelijk is wel dat een geringe hoeveelheid organisch afval al voldoende is. Oorspronkelijk was namelijk gedacht dat er een relatie zou zijn tussen de hoeveelheid organisch materiaal dat was gestort en de mate waarin NA zou optreden. De resultaten gaven echter onmiddellijk aanleiding om weer de discussie te beginnen over het al of niet gescheiden inzamelen van gft.
Met deze resultaten zou het mogelijk zijn dat voor het overgrote deel van de stortplaatsen de eeuwigdurende nazorg niet nodig is. Sterker nog, tijdens het congres werden tal van manieren aangedragen om de oude stortplaats weer te reïntegreren. Niet alleen de bekende golfbaan of skiheuvel kwam aan de orde, maar vooral het 'bouwen op de belt' werd behandeld. De teneur was over het algemeen dat het voorkomen van eeuwigdurende nazorg fantastisch is, maar dat de publieke opinie toch niet zo snel 'om' zou zijn dat men er ook meteen op ging wonen. Volgens architecten in de zaal zouden er bedrijven zijn die maar wat graag op een oude stortplaats een bedrijfspand willen vestigen. Jammer dat ze de zaal niet konden overtuigen waarom die bedrijven dat zo graag wilden. Overigens geldt de NA alleen voor de oude stortplaatsen. De huidige 70 stortplaatsen die nu open zijn, zijn volledig geïsoleerd en hebben bovendien zeer weinig organisch materiaal (in verband met het stortverbod). In deze stortplaatsen zal dus de gevonden NA niet plaatsvinden. Er rest nog slechts één vraag die niet op het congres aan de orde kwam. Wat doen we met die enorme zak met geld die de provincies hebben opgebulkt voor de eeuwigdurende nazorg?


© Uitgeverij Noordhoek BV