Bericht:

Rubriek:

26 juli 2000

beleid & uitvoering

Milieuvriendelijke investeringen aftrekbaar

Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn voortaan tussen de 15 en 30 procent aftrekbaar van de fiscale winst. Voor 2000 is 60 miljoen gulden beschikbaar voor de 430 typen bedrijfsmiddelen die voor de nieuwe regeling in aanmerking komen.

De nieuwe regeling, de Milieu-investeringsaftrek (MIA), is opgesteld door de ministeries van VROM en FinanciŽn en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2000. De hoogte van de aftrek wordt bepaald door de meerkosten van een bedrijfsmiddel en zijn milieurendement. Naarmate een bedrijfsmiddel een beter milieurendement heeft en relatief duur is, is het percentage dat afgetrokken kan worden hoger. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen hebben betrekking op de categorieŽn water, lucht, bodem, afval en geluid. Meer dan 430 typen bedrijfsmiddelen zijn daarvoor opgenomen op de MIA-Milieulijst. Voor het onderdeel afval zijn dit bedrijfsmiddelen die tot een verminderde productie van reststoffen moeten leiden, zoals een terugvoerinstallatie voor koepelovenstof. Daarnaast is recyclingtechnologie voor reststoffen als een olierecyclinginstallatie en een menginstallatie voor afvalinkt en -verf op de lijst opgenomen. Veel van de bedrijfsmiddelen die op de MIA-Milieulijst staan vallen ook onder de VAMIL-regeling; de regeling voor vervroegde afschrijving van milieu-investeringen. Meer informatie over de regeling met voorbeelden en de lijst van bedrijfsmiddelen is te vinden op de site van het ministerie van financiŽn

Meer info:  http://www.minfin.nl/nieuws/divers/VROM00-74243broch.doc


© Uitgeverij Noordhoek BV