Bericht:

Rubriek:

bedrijfsnieuws

16 juni 2000

Mobiele Recycling vecht decibellen aan

Openheid van zaken en jezelf bloot geven, daar riep de heer van Lith, voorzitter van de Branchevereniging Mobiele Recycling, zijn leden toe op. "Het gaat niet om het jasje en de das, maar om de inhoud", zo zei hij op de derde open dag van de vereniging.

En daarmee was de toon gezet, want de rest van de dag werden de meningen niet onder stoelen of banken gestoken. Lawaaierig was het ook, maar dat was waarschijnlijk de bedoeling, want 'lawaai' is een van de problemen waar de mobiele recyclingbranche tegenaan loopt. Geageerd werd tegen een nieuwe AMvB die onlangs als concept was gepresenteerd en waarin een norm van 61 DB was opgenomen bij het dichtstbijzijnde woonhuis. Tijdens demonstraties van recyclingwerken die in de middag plaatsvonden, werd duidelijk aangetoond dat dat een grote afstand is. Op enkel tientallen meters van een werk is het geluidsniveau gemiddeld vaak 75 DB en dat wordt zeker niet als storend ervaren. Benny van Lith riep namens de vereniging de overheid op om hier flexibeler mee om te gaan, "anders wordt iedereen hier brodeloos". Als voorbeeld gaf hij een machine die veel lawaai produceert, maar waardoor het werk wel twee maal zo snel gedaan wordt. Geluidsspecialist Tideman constateerde dat nu al nauwelijks kan worden voldaan aan de provinciale (hogere) norm. "Ook al heb je een stille breker, dan nog heb je de vrachtwagens die veel meer geluid produceren. Daarom hoop ik dat er in de komende AMvB ruimte blijft voor de lokale handhaver om een op de lokale situatie toegesneden afweging te maken". Groot zeer is, evenals bij de stationaire brekers, dat de handhaving eigenlijk niet van de grond komt. Het bouwstoffenbesluit moet na 1 juli worden gehandhaafd door de gemeenten. Maar weinig gemeenten, met uitzondering van de grote, zijn op die taak voorbereid of toegerust. Laat staan dat ze het geld ervoor hebben. 'Beunhazen' kunnen zodoende hun gang blijven gaan, terwijl bedrijven die veel geld in certificering hebben gestoken die investering niet terugzien. Inmiddels vindt de vereniging dat voldoende bewezen is dat mobiele recycling van even goede milieukwaliteit levert als de stationaire puinbrekers. Er is een jarenlange strijd geweest tussen de mobiele en de stationaire brekers. Deze lijkt zich nu op te lossen, omdat bedrijven die zich voorheen toespitsten op één van beide takken, nu beide doen.


© Uitgeverij Noordhoek BV