Bericht:

Rubriek:

verwijdering

12 juli 2000

Storten toegenomen in 1999

Voor het eerst sinds jaren is de hoeveelheid gestort afval gestegen in plaats van gedaald. 1999 gaf een toename van vier procent te zien ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit staat in de jaarlijkse inventarisatie Afvalverwerking in Nederland van de Werkgroep Afvalregistratie. De trendbreuk is vooral toe te schrijven aan bouw- en sloopafval en bedrijfsafval. Samen zorgden deze voor een toename met 0,4 Mton tot 2,8 Mton. De hoeveelheid gestort huishoudelijk afval bleef gelijk. Door betere benutting van de capaciteit van de verbrandingsinstallaties is ook de hoeveelheid verbrand afval gestegen met vier procent. De gecomposteerde hoeveelheid gft-afval blijft al sinds 1996 ongeveer gelijk (1,5 Mton per jaar). De afzet van gft-compost is gestegen naar 0,6 Mton. De hoeveelheid verwerkt slib bleef met 0,3 Mton gelijk..


Uitgeverij Noordhoek BV