Bericht:

Rubriek:

5 juli 2000

inzameling

Utrecht geeft gft-bak gratis wasbeurt


De gemeente Utrecht geeft deze zomer gratis wasbeurten aan gft-bakken die vlak daarvoor geleegd zijn. De actie maakt onderdeel uit van een PR-offensief ten behoeve van de gft-inzameling in de stad.

De zieltogende biobak kan dan ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De speciale informatiekrant, huis aan huis bezorgd, windt er geen doekjes om: "Navraag leert dat het ook niet echt (meer) leeft onder de bevolking, terwijl we 10 jaar geleden toch zo voortvarend van start gingen." Sinds de invoering in 1990 gaven de inzamelresultaten inderdaad reden tot optimisme. Nog in 1995 werd in de stad zo'n 10.000 ton gft opgehaald (43 kilo per persoon). In 1999 was deze hoeveelheid al teruggelopen tot 8.000 ton (34 kilo per persoon). Voor Utrecht blijkbaar geen reden om het bijltje er bij neer te gooien, maar om de gescheiden inzameling nieuw leven in te blazen. Speerpunt van de actie is het voorkomen van stank, de nummer één op de biobak-klachtenlijst. Behalve dat veel praktische tips worden gegeven om wat aan die stank te doen, toont de gemeente ook zelf haar goede wil door in de zomermaanden drie maal langs te komen voor een gratis wasbeurt. Hiervoor wordt een containerreinigingsbedrijf ingehuurd. Of de stimulans zo groot zal zijn dat de burger vanaf september zelf aan het wassen slaat is nog de vraag. Suzanne Visser van de Reinigings- en Havendienst: "Ons budget is toereikend voor drie keer wassen. We hopen natuurlijk dat dit voor mensen een impuls is om er zelf mee door te gaan, of hiervoor een bedrijf in de arm te nemen." In elk geval zal de RHD in de gaten blijven houden in hoeverre de actie beklijfd is. In het najaar volgen een evaluatie en een nieuwe informatiekrant. Het ligt in de bedoeling de gratis wasbeurten volgend jaar zomer te herhalen.


© Uitgeverij Noordhoek BV