Bericht:

Rubriek:

14 juni 2000

Bedrijfsnieuws

Biologisch plastic

Engelse wetenschappers hebben twee technieken ontwikkeld voor milieuvriendelijke plastic.

De ene techniek zorgt er voor het eerst voor dat plastic volledig biologisch afbreekbaar is. Het andere proces zoekt de oplossing in het omzetten van lange-keten polymeren in veel kleinere moleculen, die zich voegen in olie en gas. Deze kunnen als brandstof voor raffinaderijen worden gebruikt.
Plastic afval, vooral verpakkingsmateriaal, vormt nog steeds een groot probleem voor het milieu. Daarom subsidieerde de Engelse regering het Starplast project, waarin de universiteiten van York (vakgroep biologie) en Leeds (vakgroepen chemie en natuurkunde) samenwerken met een industrieel consortium. Doel van Starplast is het produceren van polymeren die grotendeels bestaan uit plantaardig zetmeel, en zodoende op een stortplaats even volledig afbreken als organisch afval. Het is de onderzoekers gelukt polymeren te maken die afbreken in kooldioxide en water. De makers noemen het nieuwe product liever biocomposteerbaar, om het te onderscheiden van de huidige zogenaamd biologisch afbreekbare plastics. Want daarbij breekt alleen het zetmeel af. De Starplast-polymeren daarentegen zijn geļntegreerd in andere stoffen, en breken volledig af, aldus de LPS. Het proces is nog niet zover dat er al melk- of yoghurtpakken van gemaakt kunnen worden. Het risico van te vroege afbraak (tijdens gebruik) is namelijk nog niet uitgebannen.
De tweede techniek, ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen de universiteit van Edinburgh en BP, bestaat uit polymeer-splitsing. Gemengd plastic afval wordt teruggebracht tot zijn fundamentele koolwaterstofelementen, zodat er steeds opnieuw plastic van gemaakt kan worden. BP heeft in de buurt van Edinburgh al een fabriek in werking als pilotproject. In 2005 hoopt men definitief te gaan draaien. Op dit moment is polymeersplitsing moeilijk rendabel te maken. Maar men gaat ervan uit dat dat in de toekomst anders is vanwege het groeiend tekort aan stortplaatsen, strengere Europese regelgeving en een toenemend milieubewustzijn bij de bevolking.
Informatie: LPS (070) 427 03 25.


© Uitgeverij Noordhoek BV