Bericht:

Rubriek:

29 augustus 2000

handhaving

Friese gedeputeerde wil bankgarantie afvalbedrijven

Milieugedeputeerde Mulder van de provincie Friesland wil meer mogelijkheden om afvalverwerkingsbedrijven aan te kunnen pakken, waaronder de verplichting van een bankgarantie.

De VNA spreekt in een reactie van symptoombestrijding en wijst op de eigen verantwoordelijkheid van de provincie de handhaving goed uit te voeren.
Twee incidenten van de afgelopen tijd, de brand bij ATF en vooral het faillissement van afvalverwerker Oldenburger, hebben volgens de milieugedeputeerde aangetoond dat de provincie te snel de financiŽle lasten voor haar kiezen krijgt. Volgens hem moet de provincie de mogelijkheid krijgen om binnen de Wet milieubeheer een boete te kunnen opleggen of een bankgarantie te eisen. Zijn redenering is dat als een afvalverwerkend bedrijf in de problemen komt, het de provincie is die uiteindelijk, vanuit haar verantwoordelijkheid voor milieu en volksgezondheid, voor de kosten moet opdraaien. De gedeputeerde wil daarmee de dreigende financiŽle strop voorkomen die ontstaan is door toedoen van afvalbedrijf Oldenburger in Leeuwarden. Dat bedrijf liet wel de aanvoer van afvalstoffen doorgaan, maar zonder deze af te voeren voor verwijdering. Bij controle bleek vijftig maal zoveel afval op het terrein te liggen dan volgens de vergunning was toegestaan. Via bestuursdwang werd Oldenburger gedwongen het overschot te verwijderen. Dit kon het bedrijf financieel niet aan en leidde tot het faillissement. Daarmee kwamen de kosten voor de verwijdering op het bord van de provincie te liggen. Om dit te voorkomen wil de milieugedeputeerde dat afvalbedrijven een bankgarantie stellen, zodat als het fout gaat de provincie daarop aanspraak kan maken. Hij wil het idee in de oktobervergadering van het IPO aan de orde stellen en daarna met de minister van VROM bespreken.
De Vereniging Nederlandse Afvalondernemingen (VNA) heeft direct afwijzend gereageerd. Mulder gaat volgens de VNA voorbij aan zijn eigen verantwoordelijkheid, namelijk de zorg voor efficiŽnte, effectieve en milieugerichte handhaving. 'Zijn voorstel om alle afvalbedrijven over ťťn kam te scheren, maakt pijnlijk duidelijk waaraan het bij de overheid nog regelmatig schort: te veel achter het bureau en te weinig in de praktijk.' Waarom, zo vraagt de VNA zich af, heeft de provincie een vijftigvoudige overschrijding van een limiet in een vergunning zo laat vastgesteld. Dit had voorkomen kunnen worden door frequent, consequent en doelgericht te handhaven en vervolgens niet te schromen om bestuurlijk gereedschap, zoals dwangsom of bedrijfssluiting, toe te passen. Als uiterste bestaat altijd de mogelijkheid dat het Openbaar Ministerie strafvervolging instelt. Volgens de VNA brengt deze maatregel goedwillende afvalbedrijven alleen maar in diskrediet en zou het hen beknotten in de financiŽle ruimte.


© Uitgeverij Noordhoek BV