Bericht:

Rubriek:

6 september 2000

inzameling

Gft-compost steeds waardevoller

Gft-compost is een goede bodemverbeteraar, beter zelfs dan het meestal gebruikte dunne varkensmest.

Gft-compost is een waardevolle bodemverbeteraar. Het belang ervan zal, met de strengere eisen voor toepassing van dierlijke mest, alleen maar toenemen. Dit concludeert het Afval Overleg Orgaan (AOO) uit een onderzoek dat ze heeft laten doen door het NutriŽnten Management Instituut (NMI). Het NMI heeft met dit onderzoek een stap gezet in de permanente discussie over het nut van gescheiden gft-inzameling. Uit de studie blijkt dat gft-compost beter is voor de bodem- en waterkwaliteit dan dunne varkensmest, de tot nu toe meest gebruikte meststof in de Nederlandse landbouw. Dit komt omdat de voedingsstoffen uit compost gelijkmatig over een lange periode vrijkomen. De kans dat meststoffen uitspoelen naar het grondwater neemt hierdoor af. De emissies van stikstof, kalium en fosfor naar het grondwater overschrijden bij dunne varkensmest de milieunormen. Bij gebruik van compost blijven de emissies onder de norm en vindt ook geen uitspoeling van koper en zink plaats. Ook als vervanger van veen (hoofdbestanddeel van potgrond) is compost beter voor het milieu. Veenvervanging voorkomt namelijk aantasting van landschappelijk waardevolle gebieden.
Het belang en de afzetmogelijkheden van gft-compost zullen in de toekomst verder toenemen. Per 1 januari 2001 wordt namelijk de mestwetgeving verder aangescherpt. Hierdoor zal het gebruik van dierlijke mest afnemen.


© Uitgeverij Noordhoek BV