Bericht:

Rubriek:

2 augustus 2000

Publicaties

Subsidiewijzer Schoner Produceren ook via Internet

De nieuwe Subsidiewijzer Schoner Produceren is verschenen. De subsidiewijzer is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en geeft een overzicht van alle relevante subsidieregelingen op het gebied van schoner produceren.

De subsidiewijzer is een uitgave van het programma Schoner Produceren. Het overzicht is in mei samengesteld en bevat alleen regelingen die van belang zijn voor het MKB en die na juni nog geruime tijd doorlopen. Naast regelingen van de Nederlandse overheid, staan er ook regelingen van de Europese Unie in. Het overzicht is nu voor het eerst ook via Internet beschikbaar op www.schonerproduceren.nl . Schoner Produceren is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken, VROM, en het IPO. Het programma ondersteunt projecten die milieugericht werken en het MKB stimuleren. Doelgroepen zijn gemeenten, provincies, preventieteams en adviseurs van het MKB, zoals Kamers van Koophandel, brancheorganisaties, financiële instellingen en dergelijke.Overigens heeft het informatiebulletin van Schoner Produceren inmiddels een verandering ondergaan. In plaats van algemene artikelen, wordt nu elk kwartaal één thema uitgediept.

De subsidiewijzer is kosteloos te bestellen via het projectsecretariaat van Schoner Produceren, bereikbaar via e-mail (schoner@svdt.nl ) of via de genoemde website..


© Uitgeverij Noordhoek BV