Bericht:

Rubriek:

21 september 2000

beleid & uitvoering

Doelstelling Convenant Verpakkingen tÚch in zicht

In tegenstelling tot de berichten een half jaar geleden, lijkt het tweede Convenant Verpakkingen toch goed op koers te liggen.

Belangrijkste reden voor het grote verschil: de cijfers van vorig jaar blijken niet te kloppen. Eind 1997 spraken overheid en bedrijfsleven af dat in 2001 nog maximaal 940.000 ton verpakkingsafval verbrand of gestort mag worden. Het jaarverslag 1998 van de Commissie verpakkingen liet zien dat die hoeveelheid nog op 1.425.000 ton zat. Nu blijkt echter dat er grote fouten zijn gemaakt in de opgaven voor 1998, en er in dat jaar 'slechts' 949.000 ton is gestort en verbrand. Met andere woorden: de doelstelling was daarmee al bijna gerealiseerd. Volgens Martin van Nieuwenhoven, secretaris van de Commissie Verpakkingen, is dit onder meer te wijten aan de aanloopproblemen met het nieuw ingevoerde monitoringsysteem. "Sommige bedrijven hadden tonnen opgegeven in plaats van kilo's, of geproduceerde verpakkingen bij de toegevoegde verpakkingen meegeteld. Dan zit je natuurlijk snel op een groot verschil." De grootste 'vergissing in uw voordeel' was te vinden in de sector papier en karton. Maar het waren juist de kunststof verpakkingen die het meest achterliepen op de streefcijfers. Dit is nog steeds het geval. Wel zijn de hergebruikcijfers met enige procenten omhoog gegaan (van 14 naar 17), maar ook dit is minder te danken aan toenemend hergebruik dan aan een beter zicht op de gegevens.
Philip Spapens van de Stichting Natuur en Milieu is blij met de meevallende resultaten. Wel vraagt hij zich af of achteraf gezien de doelstellingen wel ambitieus genoeg zijn geweest. "Als uit deze cijfers blijkt dat we het doel eigenlijk al een half jaar na ondertekening van het Convenant bereikt hebben, hebben we het elkaar niet erg moeilijk gemaakt." Van Nieuwenhoven denkt daar anders over. "Als je de huidige economische groei in aanmerking neemt, kun je bijna stellen dat stilstand vooruitgang is. En om dit niveau vol te houden zal nog heel hard gewerkt moeten worden."


© Uitgeverij Noordhoek BV