Bericht:

Rubriek:

4 oktober 2000

beleid & uitvoering

Europa verbiedt alle CFK's

Vanaf 1 januari 2001 is het gebruik van alle, ook de gerecyclede, Cfk's verboden.

Het nieuwe verbod is een aanvulling op het productieverbod dat al in 1995 van kracht werd. Het gevolg is dat oudere koelinstallaties, die nog met herwonnen Cfk's gevuld mochten worden, op korte termijn zullen moeten omschakelen of worden vervangen. De Europese verordening verbiedt ook de export van producten die ozonafbrekende stoffen bevatten of voor hun werking daarvan afhankelijk zijn. Deze maatregel treft vooral de export van tweedehands koelkasten of onderdelen daarvan naar ontwikkelingslanden. In Nederland was de export al vanaf 1999 verboden. Het verbod op het gebruik van Cfk's heeft gevolgen voor diverse sectoren en het ministerie van VROM is met hen een overleg begonnen over de inzameling en vernietiging.


Uitgeverij Noordhoek BV