Bericht:

Rubriek:

16 augustus 2000

wet- en regelgeving

Gewijzigde regeling verbranding gevaarlijke afvalstoffen

De regeling voor het verbranden van gevaarlijke stoffen is op verzoek van de sector en de handhavende instanties aangepast.

In de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen waren enkele onderdelen niet in overeenstemming met de Europese richtlijn. Het gaat om nogal technische zaken die in relatie staan tot de emissie eisen en de tijdsperiode waarin die emissies plaatsvinden. Om de wijziging was verzocht door zowel de handhavende instanties als de bedrijven, omdat de regeling niet voldeed aan de vereisten en niet uitvoerbaar was. Daardoor kwamen ook de handhavers in de problemen.


Uitgeverij Noordhoek BV