Bericht:

Rubriek:

27 september 2000

inzameling

Gft-inzameling weer nieuwe impuls

De burger moet meer opgepept worden om het gft-afval te scheiden. Daarvoor hebben de overheid, de afvalsector en de milieubeweging de handen ineengeslagen.

De VVAV, VROM, AOO, NVRD en SNM hebben een 'draagvlakcampagne' ontwikkeld om de inzamelresultaten van gft-afval te verbeteren. Via proefprojecten bij verschillende gemeenten wil men het scheiden voor de burger vergemakkelijken en daarmee de resultaten verbeteren. Het gaat vooral om het zorgvuldig scheiden, zodat uit het product een goede compost kan worden gemaakt en natuurlijk het vergroten van het aantal mensen dat gescheiden aanlevert. Bewustwording blijft belangrijk en daarom heeft men de gemeenschappelijke visie op de gescheiden inzameling in een 'position paper' op een rij gezet.


Uitgeverij Noordhoek BV