Bericht:

Rubriek:

8 september 2000

arbo

Houtstof kan kankerverwekkend zijn

Inademing van houtstofdeeltjes kan neuskanker veroorzaken.

Er moeten advieswaarden worden opgesteld voor de beroepsmatige blootstelling aan houtstof. Het vaststellen van die waarden wordt echter bemoeilijkt door onvoldoende inzicht in het biologisch werkingsmechanisme. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een onlangs uitgebracht advies. Er blijkt een verschil te zijn tussen hardhout en zachthout. Voor hardhout is de kankerverwekkendheid bij de mens aangetoond. Op zachthout berust een verdenking. Het rapport is te bestellen bij de Gezondheidsraad (order@gr.nl) of (070) 3407523 (fax)


Uitgeverij Noordhoek BV