Bericht:

Rubriek:

18 september 2000

Bedrijfsnieuws

LMA wil meer communiceren

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen LMA wil zich ontwikkelen tot service-instituut voor overheden en meldende bedrijven.

Daarom is, zo blijkt uit het jaarverslag, in 1999 extra nadruk op communicatie gelegd. Voorbeelden hiervan zijn diverse themadagen en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook is de ondersteuning aan de provincies fors uitgebreid. Met het software programma 'PowerCube Afvalstoffen' is het LMA in staat landelijke meldingsgegevens over bedrijfsafval beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen handhavers snel en flexibel bedrijfsafvalstromen ontsluiten. In 2000 zal het LMA deze functionaliteit verder uitbouwen en beschikbaar stellen aan de provincies. Voor de bedrijven heeft het LMA zich geconcentreerd op het stimuleren van elektronisch melden, met name bij inzamelaars en be-/verwerkers van bedrijfsafval. In het recent gepubliceerde jaarverslag wordt ook melding gemaakt van een nieuwe bestuursstructuur. Hierbij is de verantwoordelijkheid voor het LMA van het IPO naar de afzonderlijke provincies gegaan. Daarnaast heeft het LMA zelf een nieuw bestuur gekregen, bestaande uit gedeputeerden van de provincies Utrecht (P.J.M. Rombouts), Limburg (C.E.M. de Waal), Flevoland (W.G. De Raad) en Drente (J. Dijks).


Uitgeverij Noordhoek BV