Bericht:

Rubriek:

20 september 2000

wet- en regelgeving

Voorstel BTW-compensatiefonds ingediend

Het wetsvoorstel voor de instelling van een BTW-compensatiefonds is naar de Tweede Kamer gezonden.

Het compensatiefonds wordt ingesteld om gemeenten en provincies de BTW terug te kunnen geven die zij in de toekomst zullen gaan heffen. Op dit moment betalen gemeenten en provincies alleen BTW over de inkoop van goederen en diensten bij de inzameling van huisvuil. Dat geeft een scheve verhouding bij het uitbesteden aan particuliere ondernemingen, omdat die over het gehele bedrag BTW moeten berekenen, dus ook over de personeelslasten. Vanaf 1 januari 2002 zal het fonds worden ingevoerd en dan is deze ongelijkheid rechtgetrokken.


Uitgeverij Noordhoek BV