Bericht:

Rubriek:

20 november 2000

bedrijfsinformatie

De Spinder naar Essent

De Centrale Afvalverwerking Spinder is definitief overgenomen door Essent Milieu.

Essent Milieu krijgt het beheer en de uitvoering van de stort-, stortgas- en overslagactiviteiten. De exploitatie van de vergistingsinstallatie voor de verwerking van gft-afval wordt aan Grontmij overgedragen. De stortplaats in Tilburg ging in 1995 van de gemeente over in handen van het Samenwerkingsverband Midden Brabant (SMB). Deze voerde een ingrijpende renovatie en sanering uit, waardoor de capaciteit ongeveer verdubbelde. Jaarlijks wordt 400.000 ton gestort en er is nog een restcapaciteit van negen tot tien miljoen ton. De vergunning loopt tot en met 2020. De verkoop past binnen de strategie van de provincie Noord-Brabant om de zes stortbedrijven te integreren tot één bedrijf. Dat is Deponie Brabant, onderdeel van Essent Milieu, die De Kragge in Bergen op Zoom reeds in maart 1999 overnam. Voor de Spinder waren de verkooponderhandelingen ook in 1998 van start gegaan, maar liepen minder voorspoedig. Eerst werd uit de biedingen de Grontmij gekozen. Tijdens het uitwerken van de verkoop kreeg het idee gestalte van één groot stortbedrijf, kwam de nazorgproblematiek in beeld en hadden fiscale maatregelen effect op de onderhandelingen. Uiteindelijk is er dus verkocht aan Essent, voor 71,1 miljoen gulden waarvan 30,3 miljoen is gereserveerd voor de nazorg.


© Uitgeverij Noordhoek BV