Bericht:

Rubriek:

1 december 2000

beleid & uitvoering

Europa wil meer papier recyclen

De Europese Papierindustrie en de Europese Oudpapier Industrie willen het niveau van papierrecycling verhogen naar tenminste 56 procent in 2005.

De beide organisaties hebben hiervoor een intentieverklaring opgesteld. Deze komt erop neer dat de industrie een doelstelling heeft om de recycling op Europees niveau te vergroten tot een niveau dat 25 procent hoger ligt dan het huidige. Omdat de verwachting is dat de totale papierconsumptie zal stijgen, betekent dit in de praktijk dat er tien miljoen ton meer ingezameld papier gerecycled zal worden. In 1999 werd bijna 49 procent van de totale papierconsumptie gerecycled. Nederland heeft de doelstelling van 56 procent nu reeds gehaald. Toch roepen de Nederlandse brancheorganisaties op tot een nog hogere scheiding, vooral door het optimaliseren van de kwaliteit van het ingezamelde oud papier en karton.


Uitgeverij Noordhoek BV