Bericht:

Rubriek:

25 november 2000

inzameling

Geen gft meer in Utrechtse binnenstad

Terwijl in andere Utrechtse wijken de gft-inzameling een extra impuls krijgt, wordt ze in de binnenstad afgeschaft.

Ralph Breuer van de Reinigingsdienst erkent dat hiermee een wat tegenstrijdige boodschap wordt uitgedragen, die "we goed moeten uitleggen". Een raadsvoorstel in juni van dit jaar pleitte voor het verder stimuleren van gft-inzameling, maar niet ten koste van alles. Gevolg is enerzijds geweest dat in veel Utrechtse wijken deze zomer een bakkenwasactie heeft plaatsgevonden, waarbij de gft-bak drie keer, gratis werd schoongemaakt. Daarnaast zijn huis aan huis folders verspreid om de gescheiden inzameling nieuw leven in te blazen. De actie gold niet voor wijken waar veel hoogbouw te vinden is. Daar is gft-inzameling zelfs nooit gestart. In de binnenstad gebeurde dat wel, maar zijn de resultaten zo slecht dat de gemeente ermee stoppen wil. Breuer: "Als je ziet wat het kost om daar in te zamelen, en wat het vervolgens aan gft oplevert, dan is dat echt stuitend." De inzamelkosten in de Middeleeuwse kwetsbare binnenstad zijn hoger dan in andere wijken. Om de werfkelders te ontzien, zijn grote vuilniswagens (evenals vrachtwagens) taboe. "Maar met kleine wagentjes rijden voor die paar biobakken, kost in verhouding ontzettend veel manuren."
In januari volgt een inspraakprocedure over het voorstel tot afschaffing. Breuer verwacht niet veel weerstand. "Maar ik vind het toch belangrijk om de mensen te polsen. Mocht er een groep zijn die door wil gaan, dan kunnen we daar misschien een speciale, korte route voor rijden. Maar eerlijk gezegd denk ik eerder dat er een zucht van verlichting door de binnenstad zal gaan."


Uitgeverij Noordhoek BV