Bericht:

Rubriek:

23 oktober 2000

hergebruik

Hergebruik kunststofverpakkingen stijgt

In 1999 is het hergebruik van eenmalige verpakkingen met 30 procent gestegen.

"Het verheugt ons dat wij voor de eerste keer tijdens de looptijd van het Convenant Verpakkingen II in 1999 ten opzichte van 1998 een aanzienlijke groei in het hergebruik van kunststofverpakkingen hebben kunnen vaststellen." Zo luidt de openingszin in het jaarverslag van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK), bij monde van voorzitter Ad van Oosterhout. Het verslag vermeldt dat het hergebruik van de constante stromen eenmalige verpakkingen het afgelopen jaar met 30 procent gestegen is. De Convenantsdoelstelling voor 2001 om in totaal 27 procent van alle kunststofverpakkingen in te zamelen voor hergebruik, is nog niet bereikt en zal nog de nodige inspanningen vergen, aldus de VMK. Belangrijke spelbrekers in dit verband zijn nog steeds de export van kunststofverpakkingen naar het Verre Oosten en het grote aantal 'free riders' dat zich aan het Convenant onttrekt. Volgens Van Oosterhout zou de overheid als handhaver hier een grotere rol moeten spelen. Op 13 november organiseerde de VMK een congres waar deze, en andere hergebruik-thema's, aan de orde kwamen.


Uitgeverij Noordhoek BV