Bericht:

Rubriek:

7 november 2000

bedrijfsnieuws

Overdracht Circulus aan Essent Milieu

De gemeenten Apeldoorn en Deventer hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van de commerciŽle taken van hun gezamenlijke afvalinzamelaar Circulus Holding B.V. aan Essent Milieu.

Daarnaast gaan partijen, onder gemeentelijke verantwoordelijkheid, nauw samenwerken met Essent Milieu op het gebied van huisvuilinzameling. Op deze manier moet de continuÔteit van Circulus worden gewaarborgd en hoopt men tot een efficiŽntere afvalinzameling te komen. De commerciŽle taken, zoals de inzameling van bedrijfsafval, worden overgedragen aan Essent. De publieke taken (huisvuil, stadsreiniging, gladheidsbestrijding) komen weliswaar onder leiding van de Holding te staan, maar hier blijven de gemeenten, als enige aandeelhouder, verantwoordelijk voor de exploitatie en financiering. Via een efficiencykorting van vijf ton per jaar kan in beide gemeenten een tariefsverlaging worden gerealiseerd. Het personeel van Circulus is al geÔnformeerd. Overigens
moet de overeenkomst nog worden voorgelegd aan de gemeenteraden van Apeldoorn en Deventer en aan de Raad van Commissarissen van Essent.


© Uitgeverij Noordhoek BV