Bericht:

Rubriek:

20 oktober 2000

bedrijfsnieuws

Overname Gebr. Coppens door AVR mag van NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa is van oordeel dat de Holding AVR-Bedrijven geen vergunning hoeft aan te vragen voor de overname van Gebr. Coppens Bergen op Zoom.

Het voornemen tot deze overname is op 2 mei 2000 gemeld. De normale behandeltermijn van vier weken is ver overschreden omdat aanvankelijk tegenstrijdige gegevens waren verstrekt over marktaandeel en -omvang van AVR. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de conclusies bekendgemaakt. Beide bedrijven zamelen gevaarlijk en niet-gevaarlijk bedrijfsafval in en zijn actief op een breed terrein van recycling. Ze schatten hun gezamenlijk marktaandeel voor niet-gevaarlijk bedrijfsafval op maximaal tien procent, voor gevaarlijk bedrijfsafval op maximaal twintig procent en voor recycling op hooguit tien procent. De NMa zegt geen reden te hebben om aan deze percentages te twijfelen en concludeert daarom dat van een onevenredige machtspositie geen sprake zal zijn. Wat betreft het verbranden van afval ligt het marktaandeel van AVR veel hoger. Maar onder meer omdat er geen schaarste aan dit afval bestaat, wordt het gevaar van markafsluiting onwaarschijnlijk geacht.


Uitgeverij Noordhoek BV