Bericht:

Rubriek:

18 januari 2001

beleid & uitvoering

4,5 miljoen subsidie Schoner Produceren

Net als vorig jaar zal ook in 2001 vanuit het programma Schoner Produceren 4,5 miljoen gulden subsidie ter beschikking komen voor milieugerichte projecten uit het midden- en kleinbedrijf.

Schoner Produceren is een gezamenlijk programma van de ministeries van economische zaken en volkshuishuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Vorig jaar werden 61 projecten ingediend, waarvan er 27 zijn gehonoreerd. De projecten moeten zowel een economisch als een milieurendement opleveren. Uitgangspunt is namelijk dat een ondernemer bedrijfseconomisch voordeel kan hebben bij schonere productiemethoden en producten. Dit kunnen kostenbesparingen zijn of bijvoorbeeld een sterkere concurrentiepositie. Tussen 1 juni en 14 september kunnen voorstellen worden ingediend.


Uitgeverij Noordhoek BV