Bericht:

Rubriek:

4 oktober 2001

bedrijfsnieuws

 

Arbo-convenant Kwarts met puinbrekers

Staatssecretaris Hoogervorst (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft met de partners in de bouw- en sloopnijverheid het Arbo-convenant Kwarts getekend.

De rijksoverheid stelt hiervoor in totaal acht miljoen gulden beschikbaar. Namens de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) tekende voorzitter Omtzigt. Het convenant loopt tot oktober 2005.

Een van de afspraken betreft het terugdringen van de emissie van kwartsstof. Kwartsstof ontstaat bij elke be- en/of verwerking van steenachtige materialen, waaronder dus puin., en is kankerverwekkend. In overleg met de BRBS heeft het rijk beleidsregels opgesteld om kwartsstofhinder effectief terug te brengen tot onder de wettelijke norm van 0,075mg/m3. Voor sorteerders en puinbrekers betreft het tenminste drie maatregelen: extra afzuiging in afgesloten sorteercabines, het aanbrengen van sproei-installaties op kritische werkplekken en het zo vroeg mogelijk afzeven van fijne steenachtige deeltjes in de processen. leden van de BRBS hebben in deze maatregelen geļnvesteerd. Het convenant verschaft hen extra middelen voor opleiding en voorlichting.


© Uitgeverij Noordhoek BV