Bericht:

Rubriek:

6 september 2001

beleid & uitvoering

Aruba

Tijdens een werkbezoek van de fractievoorzitters van de Tweede Kamer aan de Nederlandse Antillen en Aruba in juni, is ook aandacht geweest voor de zorgelijke situatie van de afvalverweking op Aruba.

Milieu staat over het algemeen nog laag op de agenda op Aruba, ook al is er inmiddels wetgeving op verschillend terrein opgesteld. De naleving van die wetgeving loopt echter zeer moeizaam, ook omdat de privé-sector weinig meewerkt. Grote problemen zijn er bijvoorbeeld met de afvalverwerking. Zandafgravingen worden nog vaak gecombineerd met illegale stort van afval. Aan meer dan een constatering van het feit kwam de delegatie niet toe.


© Uitgeverij Noordhoek BV