Bericht:

Rubriek:

27 juli 2001

verwijdering

AVI Roosendaal mag uitbreiden


Minister Pronk gaat akkoord met de bouw van een Bedrijfsafvalstoffen Verbrandingsinstallatie (BAVI) bij Sita ReEnergy (voorheen Watco) in Roosendaal. Daarmee kan de enige AVI in particuliere handen uitbreiden, vooral voor bedrijfsafval.


In juni 2000 heeft Watco een vergunning aangevraagd voor een afvalverbrandingsinstallatie voor verschillende afvalstromen, waaronder restfracties van bedrijfsafval, diverse zuiveringsslibben, oliehoudend slib en teermastiek. Voor de verbranding van met zware metalen verontreinigd afval is een verklaring van geen bezwaar van de minister van VROM nodig. De belangenvereniging 'Werkgroep Vuilverbranding Roosendaal' had de minister gevraagd de verklaring niet af te geven, omdat de installatie de gezondheid van omwonenden zou schaden. Zowel provincie als de minister nemen de klacht serieus, maar de verklaring wordt toch afgegeven. Uit milieuhygiŽnisch oogpunt is het positief dat deze installatie de 'moeilijke' stromen uit bedrijfsafval verbrandt met een relatief hoog energierendement. Ook de locatie waar de verbrandingsinstallatie zal komen is de best mogelijke. Wel zullen de milieuprestaties van de nieuwe BAVI in samenspraak met de betrokkenen, waaronder de gemeente, belangenorganisaties en Sita ReEnergy worden gevolgd. De minister heeft daaraan toegevoegd dat alle betrokkenen zich wel moeten realiseren dat de bereidheid moet bestaan om passende maatregelen te nemen als de resultaten van de metingen daartoe aanleiding geven. De provincie moet het onderzoeksplan daarvoor nader uitwerken.


© Uitgeverij Noordhoek BV