Bericht:

Rubriek:

21 maart 2001

verwijdering

Bagger wordt in Noord-Holland verwerkt

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het advies overgenomen van een speciaal daarvoor ingesteld breed overlegplatform om bagger zo min mogelijk te storten.

De komende 20 jaar komt in Noord-Holland 31 miljoen m3 bagger vrij. Dit zal voor het grootste deel moeten worden verwerkt via eenvoudige technieken als zandscheiding en koude immobilisatie. Dit heeft de voorkeur boven storten. De verwerkingscapaciteit zal daarvoor moeten worden uitgebreid en nationale regelgeving moet worden aangepast. Materiaal dat met de technieken niet verwerkt kan worden zal worden gestort. Dat kan ook buiten de provincie, want slechts één put komt in Noord-Holland voor de stort in aanmerking. Naar uitbreiding wordt wel gekeken. Het thermisch immobiliseren lijkt op dit moment te duur, maar een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd om dat nog eens goed te onderzoeken. De uitvoering van het advies zal tot extra kosten leiden van de waterbeheerders.


© Uitgeverij Noordhoek BV