Bericht:

Rubriek:

2 april 2001

preventie

Bedrijfsleven wil alternatief voor PET-statiegeld

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich tegenover minister Pronk bereid verklaard zich op allerlei manieren in te zetten voor het Nationaal Offensief Vermindering Zwerfafval. Hiermee hoopt men te voorkomen dat de plannen van de minister om statiegeld op PET-flesjes en blikjes te heffen, doorgaan.

Het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door VNO-NCW, Koninklijke MKB-Nederland en SVM-PACT, stelt onder meer voor om voor elk drankenblikje of halve liter PET-flesje dat door de burger in een speciale afvalbak wordt gedeponeerd een bijdrage te geven aan het Nederlands Olympisch Comité. Hiermee wil men concreet vormgeven aan het Nationaal Offensief dat via een intensieve mediacampagne en een groot aantal projecten een gedragsverandering teweeg moet brengen bij mensen die zwerfafval veroorzaken. Van de overheid wordt onder andere een bijdrage verwacht via Postbus 51 en een actief handhavingsbeleid. Het bedrijfsleven is bereid tot investeringen oplopend tot 100 miljoen gulden over een periode van vijf jaar. De minister moet nog reageren op het geboden alternatief. Volgens een woordvoerder van VROM is inmiddels de derde gespreksronde achter de rug en komt en komt de minister zeer binnenkort met een reactie. Dan zal tevens duidelijk worden of en hoe het Convenant Verpakkingen II een vervolg krijgt. Dit afsprakenpakket tussen overheid en bedrijfsleven om de hoeveelheid verpakkingsafval terug te dringen loopt eind van dit jaar af.


© Uitgeverij Noordhoek BV