Bericht:

Rubriek:

11 april 2001

beleid & uitvoering

Bedrijfsleven wil efficiŽnter stoffenbeleid

Het bedrijfsleven wil op een efficiŽnte manier omgaan met het Europese stoffenbeleid, zodat over twintig jaar (een zogenaamde ťťn-generatiedoelstelling) uitsluitend nog stoffen en producten op de markt komen die veilig en schoon kunnen worden gebruikt.

Dit schrijven de Nederlandse werkgevers (VNO-NCW) en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in een intentieverklaring aan minister Pronk van VROM. Men streeft op korte termijn naar een stoffenprofiel voor alle stoffen. De EU wil dat ruim 30.000 bestaande stoffen in een periode van twaalf jaar worden onderzocht. Van veel stoffen zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Het bedrijfsleven wil zijn onderzoekscapaciteit efficiŽnt inzetten en zich concentreren op stoffen waarvan bekend is of aangenomen mag worden dat ze risicovol zijn. Dit is vast te stellen door een zogenoemde 'quick scan', waarmee de belangrijkste milieu- en gezondheidsaspecten worden doorgelicht. Op basis van dit stoffenprofiel kan eventueel besloten worden tot verder onderzoek of tot risicobeperkende maatregelen. De intentieverklaring heeft als oogmerk om samen met de overheid te komen tot afspraken over de uitvoering van het stoffenbeleid. Die afspraken worden, als het aan het bedrijfsleven ligt, in een convenant vastgelegd.
Vanaf september 1999 overleggen bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke groeperingen onder de titel SOMS (Strategie Omgaan Met Stoffen) over de vernieuwing van het huidige stoffenbeleid. De belangen en inzichten liepen hier dusdanig uiteen dat de milieubeweging inmiddels uit het overleg is gestapt.


© Uitgeverij Noordhoek BV