Bericht:

Rubriek:

5 juni 2001

Bedrijfsnieuws

BFI en Watco definitief verder als SITA

Na maanden van voorbereiding is de in november aangekondigde fusie tussen BFI en Watco tot SITA een feit. Het nieuwe bedrijf heeft een omzet van ruim 1 miljard gulden en verwerkt 2,5 miljoen ton afval per jaar met 3400 medewerkers.

De NMa heeft reeds aangekondigd geen bezwaren te zien in de fusie, met name omdat BFI en Watco al tot hetzelfde concern behoorden. Algemeen directeur is Adriaan Visser, afkomstig van Watco. Het Franse SITA kocht in 1998 de Nederlandse tak van het Amerikaanse BFI, maar mocht de naam in Nederland tot september van dit jaar blijven voeren. Watco was onderdeel van Fabricom/Tractebel, de energiedivisie van Suez. De fusie zal tot stand komen door een aandelen transactie tussen SITA en Fabricom in een verhouding van ongeveer 70 / 30. BFI was vooral een inzamelaar en sterk vertegenwoordigd boven de rivieren. Watco was vooral een verwerker met het accent in het zuiden van Nederland. Beide bedrijven streefden echter naar schaalvergroting en ketenintegratie. Door de integratie worden daardoor beide ambities versneld waargemaakt. Opmerkelijk is daarom dat de fusie toch zolang heeft geduurd. Op organisatorisch gebied zal het nodige veranderen. Het hoofdkantoor is in Arnhem. De shared service zoals die door BFI was neergezet, wordt nu ook doorgevoerd bij de Watco vestigingen. Zaken die niet tot de core-activiteiten behoren worden daardoor centraal gefaciliteerd. Het ondernemersschap en de lokale verantwoordelijkheid worden juist decentraal neergelegd, zoals dat ook bij Watco was. Intern is de kick-off inmiddels geweest voor de nieuwe organisatie SITA. Vanaf heden zal SITA zich ook extern steeds nadrukkelijker gaan profileren met een conversie campagne die in tweede fase ook gevoelswaarde aan de naam moet geven.


Uitgeverij Noordhoek BV