Bericht:

Rubriek:

15 december 2001

bedrijfsnieuws

Boete voor GP Groot

Een boete van 100.000 gulden kreeg het Alkmaarse bedrijf GP Groot Recycling, 21 december vorig jaar opgelegd. Een schijntje vergeleken met de vier miljoen die officier van justitie P. Groenhuis had geŽist.

Groenhuis had het bedrijf aangeklaagd voor valsheid in geschrifte en grootschalige milieufraude. GP Groot zou onder andere zwaar verontreinigde houtsnippers naar Zweden hebben geŽxporteerd, bestemd voor alternatieve energieopwekking. Op die manier, aldus Groenhuis, werd het Europese milieu slachtoffer van winstbejag. De rechtbank oordeelde milder en legde een boete van 100.000 gulden op. Argumenten voor de lichtere straf waren onder meer dat geen relevante milieuschade is opgetreden en er geen sprake was van bewuste wetsovertreding. Bob Leeftink, directeur van de sector afval bij GP Groot, toont zich zeer opgelucht en vindt het ook volkomen terecht dat de rechter de eis niet heeft overgenomen. "En de officier van justitie is niet in beroep gegaan. Dat is toch wel tekenend voor de absurditeit van de eis." De 100.000 gulden die het bedrijf nu opgelegd heeft gekregen is gebaseerd op een aantal kleinere overtredingen. "We zijn wat slordig en halsstarrig geweest bij het hanteren van de procedures die voor onze houtexport golden. Zo hadden we bijvoorbeeld het vervoer naar het schip toe, dus het allereerste begin van de rit, ook al moeten melden. Dat was bekend, dus het was eigenwijs om dat niet te doen. En als je bij het begin al fout zit dan volgt daar, formeel gezien, een enorme ketting aan overtredingen op." Leeftink gaat niet in beroep tegen de boete. "Dat zou ons net zoveel gaan kosten als die boete waarschijnlijk. In elk geval ben je dan zo weer twee jaar zoet. Dat loont de moeite niet. Maar het is wel heel vervelend dat in dit soort gevallen het eerste sensatiebericht het meest blijft hangen bij mensen. Die vier miljoen staat overal op de voorpagina, en de uiteindelijke afloop ergens in een hoekje op pagina vijf."


© Uitgeverij Noordhoek BV