Bericht:

Rubriek:

26 november 2001

beleid & uitvoering

Chaos in de afvalsector

De afvalsector in Nederland is dermate chaotisch georganiseerd dat in Brussel niet meer uit te leggen is wie er verantwoordelijk is.

De chaos heeft vooral betrekking op de organisatiestructuur, wie er daarin verantwoordelijk is en het onduidelijke onderscheid tussen privaat en publiek. Tot deze Tien jaar geleden werd het AOO opgericht om het overleg tussen overheid, provincies en gemeenten beter af te stemmen. Het AOO vroeg zich tijdens dit lustrum af of er nog toekomst is voor een dergelijke overlegstructuur. Van der Vlist, secretaris generaal bij VROM, vond van wel. "Het Rijk heeft het AOO nodig als gesprekspartner om het beleid te toetsen." Geelhoed had zijn twijfels. Volgens hem is de afvalsector niet meer een domein dat uitsluitend door de overheid gedomineerd wordt. Aan de andere kant is het ook weer niet een plaats voor alleen maar de markt. In een dergelijke hybride structuur komt de overheid snel in conflict wanneer zij scheidsrechter moet zijn over haar eigen taken. Volgens Geelhoed moet de rijksoverheid duidelijkheid scheppen in de structuur van de afvalsector en de positie die zij daarin inneemt. Het AOO heeft daar geen rol in, zij stelt hij. "Als ik uitleg dat in het AOO zeer invloedrijk is, maar dat het geen bevoegdheden heeft en geen besluiten kan nemen in formele zin, dan wordt ik hopeloos aangekeken. De polder past niet in de systematiek van de EU. In Brussel is alleen belangrijk wie de beslissing neemt en wie aansprakelijk is. De rest doet er niet toe. Nederland probeert vaak te sturen via eigendomsverhoudingen, maar in Europa wordt dat niet begrepen. Zouden we hiermee doorgaan dan is dat niet risicoloos. Een Europese alleingang leidt tot een isolement en onbegrip."


Uitgeverij Noordhoek BV