Bericht:

Rubriek:

3 januari 2001

bedrijfsnieuws

Delta neemt ex-Proav definitief over

Het afvalverwerkingsbedrijf Phoenyx Holding (voorheen Proav) is door de provincie Zuid-Holland verkocht aan Delta Nutsbedrijven.

Tot de vroegere Proav-activiteiten die nu zijn overgedragen behoren onder andere de nieuwe fabriek van energiekorrels in Zoetermeer, diverse afvalstations aan het water, composteringseenheden in onder andere de Leeuwenakker in Bergschenhoek en natuurlijk stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht. Alleen de grond van de Derde Merwedehaven maakt geen deel uit van de verkoop, maar blijft in handen van de provincie. Hoeveel voor de overname is betaald willen beide partijen niet zeggen. De nieuwe directeur van Phoenyx is het voormalig Proav-directielid Brouwers. Phoenyx wil vooral de dochterondernemingen IGAT (vervoer en exploitatie van de stortplaats), Comporec (compostering) en BTC (energieproducten uit afval) actief in de markt gaan zetten. Daarbij zal Phoenyx de uitgezette koers zelfstandig kunnen voortzetten, met "maximale benutting van de synergie mogelijkheden", aldus Delta directeur Stoter. Delta wil zich namelijk vooral gaan richten op de conversie van afval naar energie. BTC zal dan ook flinke investeringen van Delta tegemoet kunnen zien. De NMa heeft de overname inmiddels goedgekeurd, omdat er geen economische machtsconcentratie plaatsvindt. Wel heeft zij bij het concurrentiebeding dat door Delta aan Phoenyx is opgelegd wat kanttekeningen gemaakt. Zo is de duur van het beding verkort van vijf naar drie jaar en heeft het beding alleen van toepassing op de activiteiten ten tijde van de verkoop, niet op wat er allemaal daarna zal gaan plaatsvinden.
Intussen haalt de provincie Zuid-Holland, tot voor kort de enige aandeelhouder van Proav, opgelucht adem. In de jaren tachtig en begin negentig werd hard gewerkt aan de totstandkoming van een provinciaal bedrijf dat het afvalbeheer zou coördineren en beheren. Dat werd de Proav die vanaf 1989 voortvarend, en zeker in het begin succesvol, te werk ging. In 1994 waren de doelstellingen van het begin al gehaald. Langzamerhand keerde echter het tij. Ieder incident met de Proav bracht de provincie verder in verlegenheid. Bovendien bleek een organisatie als de Proav niet goed te kunnen functioneren in de toenemende marktgerichtheid van de afvalwereld. Er waren ook regelrechte tegenvallers, zoals de exploitatieproblemen met de Derde Merwedehaven. Financieel kwam de organisatie onder druk te staan. Eind 1996 - op de terugweg van een bezoek aan Japan - besloten de toenmalige directeuren van de Proav en Afvalzorg Noord-Holland, de Jong en Leeftink, om een fusie te onderzoeken. Het zou een Randstedelijk afvalbedrijf moeten worden met de naam AEON. Vlak voor de ondertekening kregen beide partijen slaande ruzie. Leeftink concludeerde later in een interview met Afval! dat men het in abstracte gesprekken goed eens kon worden, maar als het de uitvoering, het geld en macht aankwam dan bleken de verschillen onoverbrugbaar. De fusie werd afgeblazen en de Proav diende een claim in bij de NV Afvalzorg wegens het niet doorgaan van de beoogde fusie en de vermeende schade die de Proav opgelopen zou hebben. De claim bedroeg aanvankelijk 22 miljoen gulden, maar werd later verhoogd naar 55 miljoen. Omdat Proav bang was dat de voormalige fusiepartner de claim wilde wegsluizen naar een lege BV, werd beslag gelegd op het aandelenpakket van Afvalzorg Deponie. Op haar beurt diende Afvalzorg een claim in bij de Proav. Delta wilde dit gekrakeel blijkbaar niet in de erfenis aantreffen. Op 6 december meldden beide partijen dat ze de strijdbijl hadden begraven en de wederzijdse claims zouden intrekken. Daarop stond niets een overname van Proav meer in de weg. Nu nog het antwoord op de vraag wat er met Afvalzorg gaat gebeuren, want ook die staat te koop.


© Uitgeverij Noordhoek BV