Bericht:

Rubriek:

28 augustus 2001

handhaving

Dwangsom SITA Recycling Emmen

Gedeputeerde Staten van Drente hebben besloten een dwangsom op te leggen aan het voormalige IBA Milieu te Emmen, dat tegenwoordig handelt onder de naam SITA Recycling Services. Al enige malen is bij het bedrijf zwerfafval geconstateerd.

"Het zwerfafval wordt mede veroorzaakt door het niet goed afdichten van papiercontainers", vertelt Sietze Jan Boer van de provincie Drente. "Dit is in strijd met de milieuvergunning. Onze handhavers hebben dan ook enkele malen een waarschuwing doen uitgaan naar het bedrijf. Wanneer op zulke waarschuwingen niet wordt gereageerd, wordt de bezoekfrequentie verhoogd. Vervolgens kunnen Gedeputeerde Staten de benodigde maatregelen bestuurlijk afdwingen." De dwangsom bedraagt 250 gulden per geconstateerde overtreding. Of het geld al gend is, wil Boer liever niet kwijt, omdat hij het niet zorgvuldig acht om hier, lopende de procedure, uitspraken over te doen.


Uitgeverij Noordhoek BV