Bericht:

Rubriek:

23 november 2001

bedrijfsnieuws

Essent koopt Afvalsturing Brabant

De verkoop van de zes Brabantse stortplaatsen en Afvalsturing Brabant aan Essent Milieu is rond.

De intentieverklaring hiertoe was al in maart 1999 getekend, toen nog met de PNEM MEGA groep die door fusie is opgegaan in Essent. De verkoop heeft gefaseerd plaatsgevonden, via onderhandelingen per stortplaats. De Nma (Nederlandse Mededingingsautoriteit) gaf in april vorig jaar haar goedkeuring.
De organisatie van Afvalsturing Brabant, met 33 medewerkers, wordt volledig geļntegreerd in Essent. De voormalige aandeelhouders zullen, in de vorm van een Vereniging van Contractanten, een vinger aan de pols proberen te houden als het gaat om zaken die de burger direct treffen, zoals tarieven.


© Uitgeverij Noordhoek BV