Bericht:

Rubriek:

17 januari 2001

bedrijfsnieuws

Essent verkoopt deel aandelen AZN aan de BOM

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft een belang van 30,1% van de aandelen overgenomen die Essent Milieu heeft in de Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN).

Essent Milieu heeft met de verkoop haar aandeel teruggebracht van 80 naar 49,9 procent. De andere aandeelhouder blijft N.V. Delta Nutsbedrijven. De BOM is een joint-venture tussen het Ministerie van Economische zaken en de Provincie Brabant die het economisch klimaat in de provincie wil stimuleren. Met de deelname wil men het risico in de participatieportefeuille spreiden. Volgens ir. P.G.M. ter Heegde, hoofd Participatie & Beheer, is de AZN een bedrijf met minder risico dan de meeste andere participaties van de BOM. "Er zitten vooral in de exploitatie risico's, maar in zijn geheel genomen is het een laag risico, waarvan we overigens ook lagere verwachtingen hebben ten opzichte van het rendement." Dat lage rendement is precies de reden voor Essent om haar aandeel in AZN te verminderen. Het rendement op het geÔnvesteerde kapitaal is voor Essent te laag. Officieel heet het dat hiermee een verbeterde financiŽle balanspositie wordt verkregen. Met de 49,9% is Essent net geen meerderheidsaandeelhouder meer. Dat betekent dat AZN buiten de geconsolideerde balans gehouden kan worden. Daarmee verbetert de balanspositie van Essent, die zoals bekend naar de beurs toe wil. De aandelentransactie zal geen gevolgen hebben voor de relatie tussen Essent en AZN, omdat operationele afspraken tussen beide partijen zijn gemaakt. Daardoor zal de AZN een cruciale factor blijven voor de verwerking van de afvalstoffen van Essent in Zuid-Nederland. Essent heeft de BOM benaderd om de aandelen over te nemen. Daarmee heeft Essent gekozen voor een kandidaat die in de operationele sfeer weinig tot geen interesse heeft. De BOM is, ook naar eigen zeggen, uitsluitend geÔnteresseerd in het rendement en zal als dat voldoende is zich nooit met de operationele zaken bezighouden. De BOM heeft geen strategische belangen in de afvalsector, zoals de andere aandeelhouder Delta Nutsbedrijven dat wel heeft, en daarmee is de invloed van Essent toch weer veilig gesteld.


© Uitgeverij Noordhoek BV