Bericht:

Rubriek:

5 februari 2001

beleid & uitvoering

Europese richtlijn WEB sluit aan bij Nederlandse

Tijdens de laatste Europese milieuraad is een voorstel behandeld voor een richtlijn voor inzameling en hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur.

De ontwerprichtlijn is volgens hetzelfde stramien opgebouwd als het Nederlandse Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Het besluit bevat een lijst van veertien categorieŽn producten. Deze zijn nader uitgewerkt in een Nederlandse MinisteriŽle Regeling. De ontwerprichtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur bevat een bijlage 1A, waarin 10 categorieŽn zijn opgesomd. Deze worden dan verder uitgewerkt in bijlage 1B. Daarin worden producten en functies van de producten verder opgenoemd. De reikwijdte van de ontwerprichtlijn is breder dan het Nederlandse Besluit. De ontwerprichtlijn bevat een aantal categorieŽn, die in de Nederlandse regelgeving geheel ontbreken: verlichtingsapparatuur, medische apparatuur, apparatuur voor meten & monitoring en automaten. Bovendien is de ontwerprichtlijn van toepassing op professionele apparatuur, wat in Nederland niet het geval is. De invoering laat nog wel knelpunten zien. Sommige lidstaten vinden dat de termijnen waarop deze moet worden ingevoerd (30 maanden na vaststellen) te kort is. Vooral de invoering van financiŽle verantwoordelijkheid van producenten voor de hergebruikdoelstellingen ligt gevoelig. Nederland heeft voorgesteld per categorie van producten verschillende termijnen te gebruiken. Zelf zegt Nederland geen problemen te voorzien voor een tijdige invoering. Alleen de reikwijdte van de Nederlandse regelgeving zal moeten worden aangepast. Voor de implementatie, zoals de verwijderingsstructuur en de financiering, worden ook geen problemen verwacht omdat de huidige structuur daarvoor gebruikt kan worden.


© Uitgeverij Noordhoek BV