Bericht:

Rubriek:

11 juni 2001

beleid & uitvoering

Export van afval naar ontwikkelingslanden

De controle van afvalexport naar ontwikkelingslanden zal toenemen, maar minister Pronk bestrijdt de berichten van de laatste tijd dat uitvoer van niet-gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden belemmerd zou worden.


Naar aanleiding van een studie van de heer Beukering bleek verwerking van dit afval in ontwikkelingslanden niet bij voorbaat slecht is. Door goedkope arbeid aldaar is een optimale scheiding mogelijk waardoor de landen relatief goedkoop aan primaire grondstoffen kunnen komen. De landen specialiseren zich daarmee in inzameling en verwerking en dat is efficiŽnt voor zowel economie als milieu. Minister Pronk is het hiermee eens, en stelt ook vast dat voor de export van deze stoffen, zoals papier en plastic, een zeer licht regime geldt. Hij bestrijdt daarom de stelling dat sommige overheden, zowel uit de OESO als uit ontwikkelingslanden, de handel in minder gevaarlijke recyclebare materialen willen voorkomen. De handhaving neemt wel toe. Zo zijn in de haven van Amsterdam tijdens een bliksemactie op 6 en 7 juni van de 574 gecontroleerde transporten er 125 met overwegend West Afrikaanse bestemmingen geblokkeerd. Tenminste 100 zullen een proces verbaal krijgen. Het ging om illegale export van lekkende autowrakken, gebruikte onderdelen, afval en cfk-koelkasten. De inspectie houdt er rekening mee dat de transporten nu uitwijken naar andere zeehavens. Daarom wordt nu samengewerkt met de Belgische overheid.


© Uitgeverij Noordhoek BV