Bericht:

Rubriek:

1 oktober 2001

hergebruik

Friesland ruimt oude autobanden op

Bouw- en Reststoffen Friesland (BRF) is in samenwerking met Granuband op 1 oktober gestart met het inzamelen van banden en rubberafval op Ecopark De Wierde te Oudehaske.

Het goed structureren van de inname en verwerking van gebruikte autobanden vormt al jaren een probleem. Nog steeds zijn er bedrijven die de banden wel innemen en daar geld voor innen maar ze vervolgens ergens dumpen om verwerkingskosten te vermijden. De goede banden worden verkocht, de rest blijft liggen. Vervolgens draait de overheid op voor de kosten van het opruimen. De provincie heeft in het recente verleden al diverse partijen geruimd. Dit was voor Afvalsturing Friesland, waar BRF een dochter van is, reden om te zoeken naar een systeem van verantwoorde inzameling en afzet en een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Granuband. Dit Amsterdamse bedrijf verwerkt de afgedankte banden tot nieuwe producten zoals veiligheidstegels, daktegels en grondstoffen die als brandstof kunnen dienen.


Uitgeverij Noordhoek BV