Bericht:

Rubriek:

18 juni 2001

hergebruik

Gouden tip voor verpakking met recyclaat


De VMK looft voor de tweede keer een prijs uit voor het beste idee om recyclaat in verpakkingen te bevorderen.


De prijsvraag is bedoeld voor transportverpakkingen of industriŽle verpakkingen en consumentenverpakkingen. In aanmerking komen producten die op de markt worden gebracht en innovatief van aard zijn. De producten moeten door de inzender zelf worden geproduceerd. Bovendien wordt er een prijs beschikbaar gesteld aan een student die een verpakking ontwerpt waarbij het gebruik van recyclaat in verpakkingen op treffende wijze tot uitdrukking komt. Voor alle inzendingen geldt dat het aandeel recyclaat tenminste vijftig procent moet bedragen en afkomstig moet zijn van post consumer waste. Aanmeldingen kunnen worden ingezonden tot en met 1 oktober aan de VMK, fax 070-317 74 12.


© Uitgeverij Noordhoek BV