Bericht:

Rubriek:

15 mei 2001

bedrijfsnieuws

Heemstede bij De Meerlanden


Per 1 juli zal de gemeente Heemstede toetreden als aandeelhouder van afvalinzamelbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout.


Dit betekent dat de werkzaamheden van de afdeling Reiniging en Vervoer van Heemstede overgedragen worden aan De Meerlanden. Alle 31 personeelsleden van de gemeentelijke reinigingsdienst werken vanaf 1 juli in dienst van De Meerlanden. Sinds haar verzelfstandiging in 1997 van de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer, is het bedrijf op zoek naar nieuwe aandeelhouders en verdere uitbreiding. Met de aansluiting van Heemstede neemt De Meerlanden de volgende taken over: afvalinzameling, schoonhouden van straten, ongediertebestrijding, gladheidbestrijding, verwijderen van dode dieren, schoonhouden van oppervlaktewater, reinigen markterrein, kolken zuigen en reinigen riool.


Uitgeverij Noordhoek BV