Bericht:

Rubriek:

3 december 2001

bedrijfsnieuws

Huisvuilcentrale haalt meer 'markt' in huis

De benoeming per 1 januari van de heer prof. drs. A. Verberk als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Huisvuilcentrale N-H past binnen het beleid van de onderneming om zich meer marktgericht te ontwikkelen.

De afvalwereld heeft te maken met een groeiende marktwerking en toenemende concurrentie. Reden voor de Raad van Commissarissen van HVC om ook haar eigen positie en samenstelling te heroverwegen. De structuur van de Raad is aangepast, zodat een beter evenwicht ontstaan tussen het aantal overheidscommissarissen en commissarissen die geselecteerd zijn op grond van specifieke, marktgerichte kennis en ervaring. De benoeming van de heer Verberk, algemeen directeur van Martinair Holland is een eerste stap in die richting. Hij vervangt de heer Bouwmeester, wethouder van de gemeente Zaanstad. Na de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar gaat een tweede fase in. De Raad zal dan bestaan uit vijf overheids- en vier niet-overheidscommissarissen, waaronder de voorzitter.
Ook de organisatiestructuur van de HVC is aangepast. Er is een holding geformeerd, waarbinnen twee sectoren te onderscheiden zijn: Strategie & Organisatie en Financieel-economische Zaken. Daarnaast worden vijf businessunits opgericht: Verbranding, Inzameling, Overslag en Transport, Deelnemingen en Onroerend Goed. Concerndirecteur is de heer ir. G.L. Nieuwendijk.


Uitgeverij Noordhoek BV