Bericht:

Rubriek:

28 februari 2001

inzameling

Inzameling textiel krijgt keurmerk

Het CBF heeft besloten dat kledinginzamelende instellingen ook voor het CBF-keur in aanmerking kunnen komen.

Vanwege de afwijkende omstandigheden bij het inzamelen van kleding, in vergelijking met de gebruikelijke fondsenwerving voor het goede doel, zijn aanvullende voorwaarden geformuleerd en in de toetsingscriteria van het CBF-Keur opgenomen. De eerste kledinginzamelaar die op grond hiervan een CBF-Keur heeft verkregen is de in den Haag gevestigde stichting KICI. Het Leger des Heils en Cordaid/Mensen in Nood, fondsenwervende instellingen die ook kleding inzamelen, hadden reeds het keurmerk toen de speciale clausule voor kleding nog niet was opgenomen. Voor de kledinginzamelende organisatie Humana loopt een keurmerkaanvraag. De inzameling van textiel blijft al jaren ver onder de doelstellingen die de overheid heeft gesteld, en er zijn geen vooruitzichten voor verbetering. De heer Steenhoven (GroenLinks) heeft vragen aan minister Pronk gesteld om de controle op de inzamelresultaten van charitatieve instellingen en gemeenten te verbeteren. In 1999 werd ruim 40 duizend ton textiel ingezameld, waarbij volgens de VAOP een daling in de bruto opbrengst optrad van f. 1,18 naar 93 cent. De meeste inzamelaars halen de norm die het CBF-keurmerk voorschrift: tenminste 25 cent per gulden netto opbrengstprijs per kilo textiel moet aan het goede doel worden gegeven.


Uitgeverij Noordhoek BV